عضویت در خبرنامه

نام کاربری :  
 
تلفن همراه :
پست الکترونیک :
   


نتایج آزمون Pull-off کفپوش اپوکسی پارکینگ طبقاتی بیمارستان پیامبران

براساس تست های انجام شده توسط موسسه تحقیقاتی رنگ امیرکبیر -مترا نتایج بدست آمده در حد 3.5mpa می باشد که این عدد بسیار عالی و خیره کننده است که نشان دهنده کیفیت اجراء, خصوصا کیفیت زیر سازی کفپوش اپوکسی و رعایت نکات فنی -اجرائی در زمان اجراء می باشد . همچنین از 9 آزمون انجام شده 6 آزمون بالاتر از حد حساسیت دستگاه بود.