عضویت در خبرنامه

نام کاربری :  
 
تلفن همراه :
پست الکترونیک :
   


اخذ تائیدیه تهیه مواد و اجرای پوشش پروژه داروسازی اسوه

از افتخارات این شرکت همکاری چندین ساله در خصوص تهیه مواد و اجراء پوشش اپوکسی کف واحد های تولید و کفپوش پلی یورتان انبار می باشد ضمناً پروژه جدید اسوه (طرح و توسعه) توسط این شرکت کفپوش اپوکسی و پوشش تاخیر انداز حریق شده است که در حال جدید بعنوان حسن همکاری تائیدیه مذکور صادر گردیده است .